این صفحه توسط شبکه حرفه ای کسب و کار ویکیوز پشتیبانی و مدیریت می شود

دسته بندی ها

باسکول های فلز بتن روی زمین


توضیحات

 -  سازه فلزی مستحکم
-  اجرای آرماتور بندی و بتن ریزی صفحه در محل خریدار
 -  قابل ارائه با فونداسیون پیش ساخته
 -  رمپ بصورت اجرا در محل در فضای نصب باسکول 

قیمت: ثبت نشده است
دسته بندی: ثبت نشده است
وضعیت: ثبت نشده است
برای اطلاع از آخرین تخفیفات و محصولات عضو خبرنامه ما شوید